lonehantering-redovisning-

Önskar du hjälp med lönehanteringen för dina anställda?

Vi på EkoPeak kan erbjuda oss att endast sköta din lönehantering för din personal. Då kommer vi ut till dig en gång i månaden för att hantera den, eller om du vill skicka över underlagen till oss. Vi ser till att all personal får sin rätta lön, enligt alla gällande avtal.

Samtidigt förbereder vi även den kommande Skattedeklarationen för arbetsgivaravgifter och källskatter.